நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர், சிறுவர் விவகார மற்றும் உலர் வலய அபிவிருத்தி அமைச்சுதரவிறக்கம் செய்வதற்கு


Logo for celebration of CRC

Logo


Puzzle

Puzzle


Annual Statistical Report 2017

english


Development Officer (tamil)

Information

SOR - Legal Officer


Recruitment for the Post of Legal Officer

Application - Sinhala

Application - English

Information


Recruitment for the Post of Development Officer (Counsellor)

Information

Application - Sinhala

Application - English


Annual Statistical Report 2013 - 2016

Sinhala

english

Tamil


Promotion Scheme for Public Management Assistant (Special Grade) service

Sinhala


ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිළධාරී සහකාර මාසික ප්‍රගති වාර්තාව

Form


ළමා අපයෝජනය පිළිබඳ තොරතුරු වාර්තාව

Form


සෙවණ සරණ කැපකරු මාපිය ක්‍රමයට ඇතුළත් කිරීමට නිර්දේශ කරන දරුවා පිළිබඳ විස්තර

Form


Programme to enable non-school going children attend school

Form


පළාත් ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම

Form


Progress Report

Form

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk