நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அலுவல்கள் அமைச்சுபுதிய செய்திகள்

 • Recruitment for the Post of Senior Probation Officer (Supra Grade) of...
  26 10 2018 - 09:20 AM

  ජාතික පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිවාස නිලධාරී තනතුරෙහි එක් පුරප්පාඩුවක් සඳහා සුදුසුකම්ලත්....

 • The department signs a MOU with NAITA on Providing Vocational...
  25 10 2018 - 01:00 AM

  According to the information obtained from the nine provinces, there are around 14000 children in institutions and of them, around 4000 are above the age of 16. Studies have revealed that majority of institutionalized children do not qualify for higher education and happen to stay in institutions due to inability to survive....

 • Mrs. Sandareka Liyanage assumed duties as the Assistant Commissioner...
  19 10 2018 - 04:20 AM

  Sandareka Liyanage, having scored highest marks both for the written examination held by the Department of Examinations on 28.10.207 and for the Interview held on 19.07.2018 to recruit for the vacant the post of Assistant Commissioner (Technical), received her appointment letter today (18.10.2018) from Mrs. Ashoka Alawatta,....

 • Workshop on Child Centric Disaster Risk Reduction for Resource Pool...
  26 09 2018 - 10:20 AM

  A workshop on Child Centric Disaster Risk Reduction, the pregame implements by the Department of Probation and Child Care Services conducts from 26th,27th  to 28th  Sep 2018  at the Rural Development Foundation in Vavuniya for Department’s Resource Pool officers (Tamil Medium)....

 • Workshop on Child Led...
  30 08 2018 - 20:50 PM

  The 2nd Workshop of Analyzing data related to the Child Led research which is implemented by the Department of Probation and Child Care Services in 13 districts was held on 20th and 21st September in Community Training Center, Thalahena.....

 • Literary Symposium on Child Care and...
  09 08 2018 - 05:20 AM

  Department of Probation & Child Care Services has planned to hold a literary symposium on the reserche work being conducted by various institutions and professionals in the child care....

 • Public comment on Alternative Care...
  01 08 2018 - 07:50 AM

  Draft alternative Care Policy are open for public comment (Downloads>Publication>Draft Alternative Care Policy). You are invited to forward your valuable comments via either post or E Mail. Postal Address  - Department of Probation & Child Care Services              ....

 • Training Workshop on...
  16 06 2018 - 10:20 AM

  Training workshop for officers of the Police Women & Child bureau was held on 13th June 2018 on trafficking at the Auditorium of the ministry of Women & Child....

 • ...
  02 07 2018 - 11:30 AM

  ....

 • பாதுகாப்புத் திட்டங்கள்...
  11 08 2017 - 10:40 AM

  அச்சுறுத்தமிக்க குடும்பங்களின் சிறுவர்களுக்காக பாதுகாப்புத் திட்டங்களைத் தயார் செய்வது தொடர்பிலான செயலமர்வொன்று....

கௌரவ மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அலுவல்கள் அமைச்சர்

+94 112187262

+94 112187263

cbsrilanka@gmail.com

திருமதி கே.டி.எம். சந்திராணி பண்டார

கௌரவ சிறுவர் அலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சர்

+94 112186335

+94 112187199

 

 

செயலாளர், மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அலுவல்கள் அமைச்சு

+94 112186057

+94 112187199

secycdwa@gmail.com

திருமதி அஷோகா அலவத்த

ஆணையாளர், நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

+94 112187283

+94 112186062

pcc@sltnet.lk

திருமதி சந்திமா சிகேரா

நிகழ்வுகளின் விபரம்

தற்போதைய கருத்திட்டங்கள்

Establishment of Vocational Training Facilities

According to the information obtained from the...

Action Plan for the Social Protection of Children

The Ministry of Women and Child Affairs...

Preparation of Child Care

Preparation of Child Care Plans is the programme...

சிறுவர்களை

நன்னடத்தை மற்றும்...

சிறுவர்களை

நன்னடத்தை மற்றும்...
எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

 • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
 • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
 • பத்தரமுல்லை.
 • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
 • +94 11 2186 065
 • pcc@sltnet.lk