நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர், சிறுவர் விவகார மற்றும் உலர் வலய அபிவிருத்தி அமைச்சுபுதிய செய்திகள்

 • “Atha Obata Saviyak Surakinna Daruwan” (You’ve got the strength...
  20 03 2019 - 08:50 AM

  The Department of Probation and Child Care Services conducts a number of awareness programmes islandwide to make the public aware of preventing child abuses and ensuring child rights. As one activity of these awareness programmes, a sticker pasting programme was conducted recently and stickers carrying the theme child....

 • Recruitment for the Post of Development Officer...
  11 01 2019 - 09:00 AM

  Applications are invited from eligible individuals to fill a single vacancy in the Post of Development Officer (Counsellor) of the Department of Probation and Child Care Services. Download ,   Scheme of....

 • New Secretary assumed duties...
  26 12 2018 - 16:20 PM

  Mrs.Dharshana Senanayake assumed duties as the new secretary to the Ministry of Women and Child Affairs and Development of Dry Zones on 26th December....

 • Ministry takes actions to stop re -Victimization of Children by...
  29 12 2018 - 08:50 AM

  Five Van were handed over to the five provincial councils Northern, Western, Southern, Sabaragamuwa and North Western to facilitate the transportation of Children to and from courts with an idea to minimize the secondary victimization of such children when transporting them alone with adults’ prisoners and....

 • පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා...
  25 12 2018 - 09:00 AM

  අසල්වැසියාට ප්‍රේම කිරීම යන උසස් සිතුවිල්ල පෙරදැරි කරගෙන සමාජ මෙහෙවරක යෙදෙන පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව....

 • Workshop on Participatory...
  03 12 2018 - 09:20 AM

  Department of Probation and Child Care Services collaboration with UNICEF and World Vision Lanka has scheduled to be conducted a workshop on Participatory toolkit on 6th and 7th December 2018 at MASS Training Center, Thulhiriya. This programe has been scheduled with two trainings; one is for Members of the ’s resource....

 • The department signs a MOU with NAITA on Providing Vocational...
  25 10 2018 - 01:00 AM

  According to the information obtained from the nine provinces, there are around 14000 children in institutions and of them, around 4000 are above the age of 16. Studies have revealed that majority of institutionalized children do not qualify for higher education and happen to stay in institutions due to inability to survive....

 • Mrs. Sandareka Liyanage assumed duties as the Assistant Commissioner...
  19 10 2018 - 04:20 AM

  Sandareka Liyanage, having scored highest marks both for the written examination held by the Department of Examinations on 28.10.207 and for the Interview held on 19.07.2018 to recruit for the vacant the post of Assistant Commissioner (Technical), received her appointment letter today (18.10.2018) from Mrs. Ashoka Alawatta,....

 • Workshop on Child Centric Disaster Risk Reduction for Resource Pool...
  26 09 2018 - 10:20 AM

  A workshop on Child Centric Disaster Risk Reduction, the pregame implements by the Department of Probation and Child Care Services conducts from 26th,27th  to 28th  Sep 2018  at the Rural Development Foundation in Vavuniya for Department’s Resource Pool officers (Tamil Medium)....

 • Workshop on Child Led...
  30 08 2018 - 20:50 PM

  The 2nd Workshop of Analyzing data related to the Child Led research which is implemented by the Department of Probation and Child Care Services in 13 districts was held on 20th and 21st September in Community Training Center, Thalahena.....

கௌரவ மகளிர், சிறுவர் விவகார மற்றும் உலர் வலய அபிவிருத்தி அமைச்சு

+94 112187262

+94 112187263

cbsrilanka@gmail.com

திருமதி கே.டி.எம். சந்திராணி பண்டார

கௌரவ சிறுவர் அலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சர்

+94 112186335

+94 112187199

 

 

செயலாளர், மகளிர், சிறுவர் விவகார மற்றும் உலர் வலய அபிவிருத்தி அமைச்சு

+94 112186057

+94 112187199

secycdwa@gmail.com

தர்சன சேனா நாயக்க அவர்கள்

ஆணையாளர், நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

+94 112187283

+94 112186062

pcc@sltnet.lk

திருமதி சந்திமா சிகேரா

நிகழ்வுகளின் விபரம்

தற்போதைய கருத்திட்டங்கள்

Establishment of Vocational Training Facilities

According to the information obtained from the...

Action Plan for the Social Protection of Children

The Ministry of Women and Child Affairs...

Preparation of Child Care

Preparation of Child Care Plans is the programme...

சிறுவர்களை

நன்னடத்தை மற்றும்...

சிறுவர்களை

நன்னடத்தை மற்றும்...
எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

 • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
 • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
 • பத்தரமுல்லை.
 • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
 • +94 11 2186 065
 • pcc@sltnet.lk