පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
“ඇත ඔබට සවියක් සුරකින්න දරුවන්” ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන

20 03 2019 - 08:50 AM

 පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ළමා අපයෝජනය පිටු දැකීම හා ළමා අයිතින් සුරක්ෂිත කිරිම කේන්ද්‍ර  කර ගනිමින් දීප ව්‍යාප්තව ප්‍රජාව දැනුවත් කිරිමේ අරමුණින් යුතුව සිදුකරන  වැඩසටහන් මාලාවේ එක් පියවරක් ලෙස ළමා සුරක්ෂිතත්වය තේමාව කර‍ගෙන නිර්මාණය කරන ලද ස්ටිකර්,  බස් රථ, ත්‍රිරෝද රථ ආදී මහජනයා ගැවසෙන ස්ථාන වල ප්‍රදර්ශනය කිරීම සිදුවිය.මෙය මාර්තු මස හතර වන දිනයට යෙදෙන ලිංගික අපයෝජනයට එරෙහි සටන සඳහා වූ දිනය මුල් කර ගනිමින් 2019 මාර්තු මස 04වෙනි දින සිට මාර්තු 08 දක්වා වු සතිය තුළ ක්‍රියාත්මක විය.සෑම ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයකම සේවයෙහි නියුතු ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරීන්ගේ / සහකාරවරුන්ගේ මෙහෙයවීමෙන් ළමා සමාජ දරුවන්, ළමා මෙහෙයුම් කමිටු සාමාජිකයන් සහා රාජ්‍ය නිලධාරීන් සහ ප්‍රජාවගේ සහභාගීත්වයෙන්  යුතුව මෙම වැඩසටහන සාර්ථකව පැවැත්විණි.

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk