நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி, பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் கல்விச் சேவைகள் இராஜாங்க அமைச்சு.
පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම

24 05 2019 - 03:20 AM

පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තු යටතේ සේවය කරනු ලබන සියළුම කොමසාරිස්වරුන්, සහකාර කොමසාරිස්වරුන් හා ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිවාස නිලධාරින් උදෙසා 2019.03.21 හා 22 යන දිනයන්හි නිලධාරීන් 55 දෙනෙකු සඳහා පුහුණු වැඩසටහනක් කොළඹදී පවත්වන ලදී. මෙහිදී ළමුන්ට අදාළව පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව සෘජුව කටයුතු කරනු ලබන අණපනත්, නීතිරීති. රෙගුලාසි, ස්ථාවර නියෝග හා වෙනත් ළමුන්ට අදාළ විෂය ක්ෂේත්‍රයන් පිළිබඳව සහභාගීවන්නන් පුහුණු කරන ලදී.

புதிய செய்திகள்

New State Secretary Assumes...

25 08 2020 - 10:00 AM

Hon. State Minister Assumes...

13 08 2020 - 10:00 AM

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk