நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு




Progress Review Meeting - 2023

26 07 2023 - 09:30 AM

The Progress Review Meeting of the Department of Probation and Child Care Services held on 25.07.2023 at the National Secretariat on Early Childhood Development, on the leadership of the Commissioner of the department, Mr Namal Liyanage with the participation of the Child Rights Promotion Officers/Assistants attached to the District Secretariats. 

Here, it was discussed on the progress of the programs implemented by the department within all the districts and ADB and UNICEF programs.   





எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk