நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு
CRICKET CATCH UP programme

09 08 2023 - 10:00 AM

Cricketer Mr Sachin Tendulkar is working as the South Asian Regional Goodwill Ambassador of UNICEF since the year 2013.

At the “CRICKET CATCH UP”program held in Colombo, Cricketer Mr Sachin Tendulkar shared his life experiences with 10 children of children’s clubs of the Department of Probation and Child Care Services.  These children also had an opportunity to play cricket with him briefly.

The 10 children who joined from the children’s clubs from the Districts of Ampara, Anuradhapura, Ratnapura, Badulla, Puttalam and Matara including the Commissioner and the Deputy Commissioner of the Department of Probation and Child Care Services were also participated in this special occasion. 

The program was coordinated by UNICEF and the Department of Probation and Child Care Services. 

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk