நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர், சிறுவர் விவகார மற்றும் உலர் வலய அபிவிருத்தி அமைச்சு
Mrs. Sandareka Liyanage assumed duties as the Assistant Commissioner (Technical)

19 10 2018 - 04:20 AM

Sandareka Liyanage, having scored highest marks both for the written examination held by the Department of Examinations on 28.10.207 and for the Interview held on 19.07.2018 to recruit for the vacant the post of Assistant Commissioner (Technical), received her appointment letter today (18.10.2018) from Mrs. Ashoka Alawatta, Secretary to the Ministry of Women and Child Affairs.

Additional Secretary (Admin. & Fin.) of the Ministry, Mrs. Suseema Wijesekara, Commissioner of the Department of Probation and Child Care Services, Mrs. P. Chandima Sigera, Assistant Commissioner, Ms. Harshika Ediriweera, Child Rights Promotion Officers and several staff members were present at the occasion.

Mrs. Sandareka Liyanage joined the Department of Probation and Child Care Services in year 1999 as a Child Rights Promotion Officer and discharged her duties attached to several Divisional Secretariats. She is a highly experienced officer in the field of child rights and child care. She is the first Child Rights Promotion Officer to get appointed to this post.

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk