நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் விவகாரம் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பு அமமச்சு
ඒකාබද්ධ ආදර්ශ ගම්මාන වැඩසටහන

19 07 2019 - 14:40 PM

2019 වර්ෂයේ අමාත්‍යාංශය හා ඒකාබද්ධව තෝරාගන්නා ලද ඒකාබද්ධ ආදර්ශ ගම්මාන 10ක විවිධ වැඩසටහන් සඳහා ප්‍රතිපාදන ලබා දෙන ලදී. ඒ අනුව මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ මඩු ප්‍රාෙද්ශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ තච්චරමරුදමඩු ගම්මානයේ දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රතිපාදන මත සිදු කරන ලද මත් ද්‍රව්‍ය නිවාරණය සම්බන්ධව දැනුවත් කිරීමේ පාගමනක් මඩු ප්‍රාෙද්ශිය ලේකම් කාර්යාලය විසින් සංවිධානය කරන ලදී.

புதிய செய்திகள்

World Children\'s Day -...

01 10 2019 - 09:00 AM

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk