நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு
Seminar on Preparation of the Periodic Report of the Convention on the Rights of the Child

14 10 2022 - 09:00 AM

As a country that has ratified the Convention on the Rights of the Child, the Government of Sri Lanka has to submit a report to the United Nations on the implementation of the Convention. This report has to be submitted every five years.

The 7th periodic report of our country is due to be submitted on 10th August 2023.

With the objective of submitting a comprehensive report, a seminar on the preparation of this report was conducted on 12.10.2022 for officials of ministries and institutions discharging services for children.

The seminar was organized by the Department of Probation and Child Care Services under the guidance of the Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment. UNICEF provided the financial sponsorship for this seminar.

புதிய செய்திகள்

Weather Kids...

21 01 2024 - 10:00 AM

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk