நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு
Progress Review Meeting - 2023

03 03 2023 - 10:00 AM

The first Progress Review Meeting for the Child Right Promotion Officers/Assistants attached to the District Secretariats of the Department of Probation and Child Care Services was held on 02.03.2023 at the Auditorium of the National Secretariat for Early Childhood Development of the Ministry. The future activities of the department and the problems encountered in implementing the department programs at Divisional level were discussed here. Officers of the Department of Probation and Child Care Services including the Commissioner of the Department of Probation and Child Care Services Mr Namal Liyanage, Deputy Commissioner Ms Harshika Ediriweera, Assistant Commissioner Sandarekha Liyanage, Deputy Director(Planning), Ms Dilinee Gamage were participated in this occasion. 

புதிய செய்திகள்

Weather Kids...

21 01 2024 - 10:00 AM

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk