நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு
Discussion with students of SRM University AP, India

17 07 2023 - 10:00 AM

A discussion regarding the implementation of a special program for students of SRM University AP in India as a practical foreign experience exchange program for students engaged in higher education in international relations with the aim of further strengthening the existing international relationship between Sri Lanka and India. A discussion regarding this initiative was held on 07.06.2023 at the Department of Child Care Services.

It is intended that the concerned students will come to Sri Lanka for a short period of time and provide them with experience in several areas of Sri Lanka, including economy, tourism, handicrafts, etc. It was highlighted that they have a special concern on conducting some Skill development and personality development interactive programs for children in Institutions.

For this discussion, Probation Commissioner Mr. Nimal Liyanage , Deputy Commissioner Mrs. Harshika Ediriweera, Director of International Relations and Higher Education Affairs of SRM University AP . Dr. Naga Swetha Pasupuleti etc. participated.

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk