நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு
Digital Story Telling –Central Province Programe

14 08 2023 - 10:00 AM

The Department of Probation and Child Care Services and UNICEF have jointly organized a series of training programs on “Digital Story Telling” at the provincial level to provide the necessary knowledge and skills to socialize the messages and activities relevant to protect child rights using mobile phones and communication devices.

The Central Province program of this series was held held at the Sathyodya Education Training Center, Kandy on the 11th, 12th and 13th of August 2023.

The resource contribution for this program is provided by Sri Lanka Development Journalists Association (SDJF).

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk