நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு
National Children\'s Council - 2023

17 11 2023 - 10:00 AM

 

The Department of Probation and Child Care Services implements the Children’s Clubs Program to obtain meaningful participation of the children of the country. 

Under this program, the election of selecting the office bearers for the National Children’s Council for the year 2023/2024 will be held on 18.11.2023 at Mas Athena Institution, Thulhiriya.

In line with the Election of the National Children’s Council, the National Children’s Council is also being held at this institution, as a residential program from 17.11.2023 to 20.11.2023. 

 

புதிய செய்திகள்

Weather Kids...

21 01 2024 - 10:00 AM

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk