நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு
National Children\'s Council Election-2024/205

21 11 2023 - 10:00 AM

The National Children’s Council Election was successfully held on 18.11.2023.  165 officials of the district children’s councils were presented in this election as voters, representing all the districts of the country. Many candidates appeared in this election as Chairman, Secretary, Treasurer, National Organizer and Magazine Editor.  The voting was started at 12.00 p.m. on 18.11.2023 and ended at 3.00 p.m. Then the counting of votes was followed and the official election results were announced by 7.00 p.m.

புதிய செய்திகள்

Weather Kids...

21 01 2024 - 10:00 AM

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk