நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு
National Children’s Council 2023 – The Closing Ceremony

21 11 2023 - 10:00 AM

The closing ceremony of the National Children’s Council 2023 was held on 20.11.2023 at Mas Athena Institution, Thulhiriya.  Awarding the Sannas Pathra to the newly appointed Chairman elected from the National Children’s Council Election of the year 2024/2025, awarding the certificates and gifts to all the children of the National Children’s Council was carried out in this ceremony and many distinguished guests participated in this occasion.  

Sabaragamuwa Provincial Probation and Child Services Commissioner Ms. Lakmali Udayanganee, Assistant District Secretary of the Kegalle District Secretariat, Ms Malsha Priyadarshani, Warakapola Divisional Secretary, Mr Ranga Sanjeewa and OIC of Warakapola Police Station were among the main invitees. 

It was also exhibited a short film including special occasions of the program conducted for 3 days adding new experiences for children. 

Mr Namal Liyanage, Commissioner of the Probation and Child Care Services welcomed the participants and stated that these children’s clubs should be a haven where it produces future leaders. 

Various non- government organizations such as Save the Children, FISD, Sri Lankan Unites, Leads, Women Development Center, World Vision and UNICEF sponsored this program which provided new experiences to children. 

 

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk