நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு
Training on Child Centric Disaster Risk Reduction

05 03 2024 - 09:00 AM

A training on Child Centric Disaster Risk Reduction, was commenced on 04.03.2024 for the Child Rights Promotion Officers/Assistants at the Provincial level.  

The first program was held on 04.03.2024 and 05th focusing on North Western and Southern provinces and it turned out to be a specialty for this program as the Child Rights Promotion Officers themselves imparted resourcefulness. 

The Southern Provincial Program was held at the Ganga Addara Hotel, Matara and the North-Western Provincial program was held at the Nilawin Hotel premises, Bandarawatta, Chilaw.

This program is being conducted under the financial sponsorship of UNICEF. 

புதிய செய்திகள்

Weather Kids...

21 01 2024 - 10:00 AM

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk