நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு
Bring Your thoughts on to Canvas (Children\'s Painting Competition)

27 09 2022 - 09:00 AM

The Department received over 3000 entries for the children’s painting competition organized to mark World Children’s Day 2022 and to. The selection of paintings was conducted on 23.08.2022 at the Department of Probation and Child Care Services premises by a competent panel of judges consisting of Mr. Sarath Gunasiri, Senior Lecturer, Mr. Suneth Priya Aravinda, Senior Lecturer and Mr. Isuru Suren, Assistant Lecturer of the University of Visual and Performing Arts.

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk