நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு
“Raise before Risk” - Risk Reduction Programm

27 09 2022 - 10:00 AM

Identifying the most vulnerable children through mapping and making interventions under the risk reduction programme, “Raise before Risk”, was conducted on 21st and 22nd September 2022 at Sarvodaya branches in Jaffna and Batticaloa. The programme was conducted for Child Rights Promotion Officers, Child Rights Promotion Assistants and for field officers of World Vision serving in Northern and Eastern Provinces. Resource contribution for the programme was provided by Mrs. Thanuja Sahanthi Balasooriya, Ratnapura district Child Rights Promotion Officer, and the financial sponsorship was provided by World Vision Lanka. The programme was conducted in partnership with World Vision.

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk