நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு
Let\'s work together to protect our children-Meeting with the Non- Governmental Organizations

25 01 2023 - 10:00 AM

The Department of Probation and Child Care Services arranged a discussion with Non- Governmental Organizations to do a precise identification of programmes that the Department expects to implement in 2023, as well as to create a platform to move in a joint approach with NGOs when delivering services for the children.  The discussion was conducted on 17th January 2023 and chaired by Mrs. Yamuna Perera, Secretary to the State Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment.

Mrs. Miranda Armstrong, Head (Child Protection), UNICEF and representatives of 23 NGOs and INGOs working for children also attended the meeting. The Commissioner of the Department of Probation and Child Care Services also presided a round of sessions here, and issues the children face under the country’s current socio-economic situation, priority areas that need attention and the support participated agencies could extend to the Department were of interest there.

புதிய செய்திகள்

Weather Kids...

21 01 2024 - 10:00 AM

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk