நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு
The Discussion Held at Waaharei Divisional Secretariat

01 02 2023 - 10:00 AM

A discussion on the Protection of Child Rights was held on 01/02/2023 at Waaharei Divisional Secretariat in Batticaloa District. A group including the Head of the Child Protection Division of UNICEF, the Probation Commissioner, the Child Rights Promotion Officer and the Local Children’s Council Chairman participated in this event.   The attention was mainly drawn here in regard to the increase in the number of children dropping out of school, difficulties in obtaining transportation facilities for school children and departure of parents to foreign countries.   

 

புதிய செய்திகள்

Weather Kids...

21 01 2024 - 10:00 AM

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk