நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு
National Monitoring Committee Meeting

16 02 2023 - 10:00 AM

Chaired by the Additional Secretary of the Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment Ms Nilmini Herath and with the leadership of the Commissioner, Department of the Probation and Child Care Services Mr Namal Liyanage the National Monitoring Committee Meeting was held on 15.02.2023 at the 1st floor Conference Hall of Sethsiripaya Stage II. 

This committee meeting was held with the active contribution of ministries, departments and Heads of Institutions which directly and indirectly provide services regarding children and with the participation of the committee members appointed by H.E. the President.

The problems referred to the National Monitoring Committee through the District Steering Committees and the 7th Interim Report preparation process relevant to the evaluations and recommendations on the condition of Sri Lankan Children which is to be submitted by 10th August 2023 and the need for receiving information was discussed.  

புதிய செய்திகள்

Weather Kids...

21 01 2024 - 10:00 AM

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk