நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு
Sectorial Programe (Protection and Legal) - First Day

19 05 2023 - 10:00 AM

A series of conferences have been organized to conduct for 04 days under 04 sections on the information gathering for the preparation of the 7th Periodic State Report on the Implementation of the United Nations Convention of the Rights of the Children (CRC). 

Accordingly, the 1st sectorial program on Child Protection was held at the Monarch Imperial, Sri Jayewardenepura on 18.05.2023. 

The Additional Secretary of the Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment, Mrs. Nilmini Herath, Commissioner of the Department of Probation and Child Care Services Mr Namal Liyanage, Natasha Balendran (Consultant) and a group of officers, who are being engaged in Child Protection (Law) representing ministries, departments and institutions, participated in this event. 

Activities regarding the gathering of information for the formulation of this report was implemented since 2018 and the purpose of conducting this workshop is to obtain further information regarding the final observations given on the 5th and 6th Periodic Report and positive measures taken by various institutions on the implementation of United Nations Child Rights Convention in Sri Lanka. 

A few more workshops are to be conducted in the near future in this regard. 

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk