நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு
World Children\'s Day - 2023

08 09 2023 - 11:00 AM

உலக சிறுவர் தினம் - 2023

உலக சிறுவர் தின தீம் மற்றும் லோகோ

 

 

සියල්ලටම වඩා දරුවන් වටී

எல்லாவற்றையும் விட பிள்ளைகள் பெறுமதியானவர்கள்

“CHILDREN ABOVE ALL”

 

புதிய செய்திகள்

Weather Kids...

21 01 2024 - 10:00 AM

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk