நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு
Children’s Clubs Program – Formulating a Strategic Plan

13 09 2023 - 10:00 AM

As a country that ratified the United Nations Child Rights Convention, Children’s Clubs program is the key program that is implemented by the Department of Probation and Child Care Services to ensure the right to participation of children.

 

A workshop on the formulation of a three- year Strategic Plan was held at the Radisson Hotel on 07.09.2023 to implement the concept of children’s clubs program, implemented by the Department of Probation & Child Care Services, through a new visionary way. 

 

A gathering including children representing children’s clubs, Government Officers, Representatives from NGOs and children with special needs participated in this program and the relevant financial and technical support was provided by the UNICEF Organization. 

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk