நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு
Task Force on Alternative Care

15 11 2023 - 10:00 AM

The meeting of the task force relevant to the implementation of the National Policy on Alternative Care was held with the leadership of the Additional Secretary of Women, Children’s Affairs and Social Empowerment, on 15.11.2023.

Many members including Mr Namal Liyanage, the Commissioner of the Department of Probation and Child Care Services, all the Provincial Probation Commissioners, the Chief of Child Protection of UNICEF, Ms Miranda Armstrong, including the National Director of SERI Institution were participated in this occasion. 

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk