நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி, பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் கல்விச் சேவைகள் இராஜாங்க அமைச்சு.
புதிய கல்வி அமைச்சர் கல்வி அமைச்சின் கடமைகளை பொறுப்பேற்றல்

13 08 2020 - 10:00 AM

கௌரவ அமைச்சர் பேராசிரியர் ஜீ.எல். பீரிஸ் அவர்கள் கல்வி அமைச்சராக 2020. ஆகஸ்ட் 13ம் திகதி அன்று இசுருபாயவில் அமைந்துள்ள கல்வி அமைச்சில் தமது கடமைகளை பொறுப்பேற்றார்.

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk