நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு
Donor of Athwela Programe and other Supportive donates. Form A

10 08 2022 - 10:00 AM

This refers to the discussion had with you by the Commissioner, Department of Probation and Child Care Services

Accordingly, Please find the Form A - Donor of Athwela Programe and other Supportive donates.

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdau0RutphaRm.../viewform

Hotline - 076-9905755

Best Regards

Commissioner

Department of Probation and Child Care Services

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk