நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு
Launching of “SipSavi” Educational Scholarship Program – Phase II

15 02 2023 - 10:00 AM

Launching of “SipSavi” Educational Scholarship Program – Phase II, by the Department of Probation and Child Care Services in collaboration with the Atlas Axillia Institute for children who are at risk of depriving education due to economic difficulties. 

The Signing of the Memorandum of Understanding, for the Phase II of the “Sipsavi “Scholarship program implemented by the Department of Probation and Child Care Services in collaboration with the Atlas Axillia Institute with the objective of securing the children’s right to education since the year 2020, was held on 14.02.2023 at 10.00 a.m. at the Auditorium of the World Bank Project on Early Childhood Development. 

This program held with the leadership of the Commissioner of the Department of Probation & Child Care Services Mr Namal Liyanage and the Managing Director of the Atlas Axillia Institution, Mr Asitha Samarasiri and also participated in, the Additional Secretary (Development) of the Ministry of Women’s Affairs and Social Empowerment Ms Nilmini Herath, Marketing Director of the Atlas Axillia Institution, Ms Kaushali Kusumpala, Chief Institutional Coordinating Officer Ms Nadeeka Jayasinghe, Executive Institutional Coordinating Officer Mr Rovin Viduranga and Deputy Commissioner of the Department of Probation and Child Care Services Ms Harshika Ediriweera. 

A bursary of Rs. 2000/- is provided monthly for 250 children who attend schools from grades 6 to 11 under this program. 

புதிய செய்திகள்

Weather Kids...

21 01 2024 - 10:00 AM

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk