நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு
Sectorial Programe (Protection and Legal) - Second Day

20 05 2023 - 10:00 AM

A series of conferences have been organized to conduct for 04 days under 04 sections on the information gathering for the preparation of the 7th Periodic State Report on the Implementation of the United Nations Convention of the Rights of the Children (CRC). 

Accordingly, the 2nd sectorial program on Child Protection and Legal was held at the Monarch Imperial, Sri Jayewardenepura on 19.05.2023. 

Ms. Natasha Balendran (Consultant) and a group of officers, who are being engaged in Child Protection and Legal representing ministries, departments and institutions, participated in this event. 

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk