நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு
Workshop on National Child Consultation

12 06 2023 - 10:00 AM

This workshop organized with the objective of receiving the views of children of our country for drafting the7th Periodic Report relevant to the Child Rights Convention of Sri Lanka, was conducted on 09.06.2023 at the ‘Ape Gama “premises, Battaramulla.  

One Hundred (100) Children representing various fields (children of children’s clubs, leaders of children’s councils, children representing international schools, children with special needs etc.) participated in this workshop.

Mr Ranjan Wettasinghe of Save the Children organization assisted in obtaining views of children.   Financial sponsorship was provided by the Leeds Institution and this workshop ended up successfully. 

 

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk