நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு
Launching of Provincial Action Plans on cabinet Approved Alternative Care Policy in Sri Lanka

09 06 2023 - 10:00 AM

Nine Provincial Action Plans were formulated at the provincial level for the implementation of the National Policy on Alternative Care in Sri Lanka which achieved Cabinet Approval in 2019 with the aim of providing a strong family based care for the children in Sri Lanka.

The launching of these Provincial Action Plans was carried out at the Heritance Hotel Premises in Negambo on the last 08th of June. 

This program was headed by Hon State Minister of Women and Children’s Affairs, Kala Keerthi Mrs Geetha Samanmalee Kumarasinghe and UNICEF representative Mr Cristian Scoog, Secretary to the Ministry Mrs Yamuna Perera, Provincial Chief Secretaries, Provincial Commissioners and Senior Probation Officers including several other special invitees also participated in this event. 

Here, the 9 Provincial Action Plans were awarded to the Hon State Minister. 

Special focus was made by the Provincial Departments of Probation and Child Care Services on the need for minimizing children being institutionalized, which is the key objective of this program and for that need to strengthen the family and several specific activities were identified to implement the Provincial Action Plans on a priority target basis and also consented to the expeditious implementation of these activities. 

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk